Mitmik-Toiteaku Komplekt MB-D10. Kasutusjuhend


Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "Mitmik-Toiteaku Komplekt MB-D10. Kasutusjuhend"

Transcripción

1 Ee Mitmik-Toiteaku Komplekt MB-D10 Kasutusjuhend

2 A!1!2 q w e r!7!8!9 u o

3 B C E w q q q w w D

4 F G H I q w q q w w

5 Sisukord MB-D10 mitmik-toiteaku komplekt Kasutusjuhend Ohutuse ettevaatusabinõud... 2 Ettevaatusabinõud kasutamisel... 2 Sissejuhatus... 3 MB-D10 ja tarvikud... 3 MB-D10 ja kaasasolevad tarvikud... 3 BL-3 aku pesa kate (saadaval eraldi)... 3 MB-D10 osad... 4 MB-D10 katiku vabastusnupp, mitmikvalija, käsuvaliku sõrmistik ja AF-ON (Automaatse teravustamise) sisselülitusnupp... 4 MB-D10 juhtlukk... 4 Akukomplekti kasutamine... 5 Akukomplekti paigaldamine... 5 Akukomplekti eemaldamine... 5 Akude sisestamine... 6 Akude väljavõtmine... 8 Tehnilised andmed

6 Ohutuse ettevaatusabinõud Lugege enne seadme kasutamist käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi veendumaks, et kasutate seadet õigesti. Pärast lugemist hoidke seda seal, kus kõik toote kasutajad seda näevad. Ettevaatusabinõud kasutamisel MB-D10 on mõeldud vaid sellega ühilduvate kaameratega kasutamiseks. Ärge kasutage seadet akude ja aku hoidikutega, mida käesolevas kasutusjuhendis soovitatud ei ole. MB-D10 ei ole võimalik kasutada taaslaetavate EN-EL3a/EN-EL3 liitium-ioonakudega. Mitmik-toiteaku komplekti puhul võib MB-D10 kasutada koos MS-40 AA-tüüpi patareide hoidikuga, kuid sel juhul halveneb seadme talitlus ning väheneb ühe komplekti patareidega tehtavate fotode arv. Vältimaks elektrilühiseid, mis võivad tekkida metallesemega toiteklemmide puutumisel, pange kontaktkate seadmele tagasi, kui te MB-D10 ei kasuta. Kui aku hoidiku või valikulise BL-3 aku pesa katte MB-D10-lt eemaldate, võtke patareid välja või pange hoidik või kate hoidiku ümbrisesse vältimaks elektrilühiseid kokkupuutel metallesemetega. Kui MB-D10 kaameraga ühendatakse või selle küljest eemaldatakse, võib mälukaardi juurdepääsu valgustus süttida, kuid tegemist ei ole rikkega. Kui märkate, et akukomplektist tuleb suitsu, ebaharilikku lõhna või heli, lõpetage kohe aku kasutamine. Viige seade pärast aku eemaldamist kontrollimiseks jaemüüjale või Nikoni ametlikule esindajale. MB-D10-l ei ole toitelülitit. Kasutage toite sissevõi väljalülitamiseks kaamera toitelülitit. 2

7 Sissejuhatus Täname teid, et ostsite MB-D10 mitmiktoiteaku komplekti, mis on mõeldud nendes Nikoni ühe objektiiviga digitaalsetes peegelfotoaparaatides kasutamiseks, millega ühildub kaamera kasutusjuhendis toodud teabe põhjal tarvik MB-D10. MB-D10-s võib kasutada üht EN-EL3e, EN-EL4a või EN-EL4 akut või kaheksat AA-tüüpi patareid (leelis-, nikkel-metallhüdriid-, liitium- või nikkelmangaanpatareid) ning sellel on alternatiivne katiku vabastusnupp, AF-ON (Automaatse teravustamise) sisselülitusnupp, mitmikvalija ja pea- ning alamkäsuvaliku sõrmistik, et teha pikas (vertikaalses) formaadis pilte. Kaamera menüüvalikud lubavad kasutajal valida, kas esmalt kasutatakse kaamera akut või MB-D10-s olevaid patareisid. Vaadake üksikasju kaamera kasutusjuhendist. MB-D10 ja tarvikud MB-D10 ja kaasasolevad tarvikud Veenduge, et MB-D10-ga on kaasas järgmised osad (akusid müüakse eraldi). MB-D10 MS-D10EN hoidik EN-EL3e akudele MS-D10EN sisestatakse tarnimisel MB-D10-sse. Vaadake aku hoidiku eemaldamise kohta käivat teavet osast Akude sisestamine. MS-D10 hoidik AA-tüüpi patareidele Kontaktkate Hoidiku ümbris Kasutusjuhend (käesolev kasutusjuhend) Garantii BL-3 aku pesa kate (saadaval eraldi) EN-EL4a või EN-EL4 akude kasutamisel on vaja BL-3 aku pesa katet (saadaval eraldi). BL-3 aku pesa kate 3

8 MB-D10 osad (joonis A) q.kontaktkate w.kaamera kontaktkatte hoidik e.signaalkontaktid r.af-on (Automaatse teravustamise) sisselülitusnupp t.peakäsuvaliku sõrmistik y.mitmikvalija u.lisaratas i.aku pesa kate o.aku pesa riiv!0.aku pesa!1.paigalduskruvi!2.toiteklemmid!3.katiku vabastusnupp!4.juhtlukk!5.alamkäsuvaliku sõrmistik!6.statiivi pea pesa!7.ms-d10en hoidik EN-EL3e akudele!8.toiteklemmid!9.toiteklemmid (EN-EL3e aku AA-tüüpi (AA-tüüpi patareide aku pesa kate (saadaval eraldi) MB-D10 katiku vabastusnupp, mitmikvalija, käsuvaliku sõrmistik ja AF-ON (Automaatse teravustamise) sisselülitusnupp MB-D10 on varustatud katiku vabastusnupu (joonis A- ), mitmikvalija (joonis A- ), peakäsuvaliku sõrmistiku (joonis A- ), alamkäsuvaliku sõrmistiku (joonis A- ) jaaf-on (Automaatse teravustamise) sisselülitusnupuga (joonis A- ) vertikaalses asendis ( pikas või portreeformaadis) fotode tegemiseks. Neil juhtnuppudel on sama funktsioon, mis kaamera vastavatel nuppudelgi. Täpsema teabe saamiseks vaadake kaamera kasutusjuhendit. Kaamera kohandatud sätete menüü (rühm f) valikutes [Multi selector center button] (Mitmikvalija kesknupp), [Multi selector] (Mitmikvalija), [Photo info/playback] (Foto teave/taasesitus) ning [Customize command dials] (Kohalda käsuvaliku sõrmistikku) tehtud muudatused rakenduvad ka MB-D10 mitmikvalijale ning käsuvaliku sõrmistikule. MB-D10 AF-ON (Automaatse teravustamise) sisselülitusnupu funktsiooni on võimalik valida, kasutades selleks rühma a valikut [AF-ON for MB-D10] (MB-D10 automaatse teravustamise sisselülitusnupp). Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake kaamera kasu-tusjuhendit. MB-D10 juhtlukk Juhtlukk (joonis A- ) lukustab tahtmatu kasutamise vältimiseks MB-D10 juhtnupud. Enne kui neid juhtnuppe vertikaalses (portree-) asendis pildistamiseks kasutate, valige l, et lukku paremal pool näidatud viisil vabastada. Juhtlukk ei ole toitelüliti. Kasutage kaamera sisse või välja lülitamiseks kaamera toitelülitit. 4

9 Akukomplekti kasutamine Akukomplekti paigaldamine Veenduge enne akukomplekti paigaldamist, et kaamera on välja lülitatud ning MB-D10 juhtlukk (joonis A- ) asendis L. 1 Eemaldage akukomplektilt kontaktkate (joonis A- ). 2 MB-D10 kontaktid asuvad kaamera alumises osas, kus neid kaitseb kontaktkate. Eemaldage kontaktkate joonisel B- näidatud viisil ning asetage see MB-D10 kontaktkatte hoidikusse (joonis B- ). 3 Sisestage MB-D10 (joonis C), joondades MB-D10 paigalduskruvi (C- ) kaamera statiivi pea pesaga (C- ). Te ei pea akut enne MB-D10 ühendamist kaamerast välja võtma. Vaikesätete puhul kasutatakse kaamerasse sisetatud akut ainult siis, kui MB-D10 aku on tühi. Võite kasutada kaamera kohandatud sätete menüü (rühm d) valikut [Battery order] (Aku järjestus), et akude kasutusjärjestust muuta. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake kaamera kasutusjuhendit. 4 Pingutage lisaratast, keerates seda noole LOCK (LUKK) näidatud suunas (joonis D). Akukomplekti eemaldamine MB-D10 eemaldamiseks lülitage kaamera välja ning seadke MB-D10 juhtlukk asendisse L, lastes seejärel lisaratast järgi ning eemaldades MB-D10. Pange kindlasti kontakti kaas kaamerale ning kontaktkatemb-d10-le tagasi, kui te akukomplekti ei kasuta. Asetage kaamera kontaktkate kindlasti kontaktkatte hoidikusse, et see kaduma ei läheks. Vajate PB-6D ja PK-13 automaatse särituse rõngast, kui kasutate MB-D10-ga PB-6 lõõtsseadet. 5

10 Akude sisestamine MB-D10 on võimalik kasutada ühe EN-EL3e, EN-EL4a või EN-EL4 laetava liitium-ioonakuga või kaheksa AA-tüüpi patareiga. EN-EL4a või EN-EL4 akude kasutamisel on vaja BL-3 aku pesa katet (saadaval eraldi). Veenduge enne akude sisestamist, et kaamera on välja lülitatud ning MB-D10 juhtlukk asendis L. 1 Pöörake MB-D10 aku pesa riiv asendisse ning eemaldage aku hoidik (joonis E). 2 Valmistage aku allpool kirjeldatud viisil paigaldamiseks ette. EN-EL3e: sisestage aku sellel olevaid sälke MS-D10EN-i hoidikuga sobitades nii, et akul olev nool (s) jääks aku hoidiku toiteklemmide poole (joonis F- ). Suruge akut kergelt allapoole ning libistage seda noole suunas, kuni toiteklemmid kohale klõpsavad (joonis F- ). EN-EL4a/EN-EL4: kui valikulise BL-3 aku pesa katte aku vabastil on nool ( ) nähtav, libistage aku vabastit seni, kuni nool on kaetud (joonis G- ). Sisestage aku kaks eenduvat osa BL-3 vastavatesse piludesse (joonis G- ) ning libistage noole nägemiseks BL-3 aku luku vabastit. AA: sisestage kaheksa AA-tüüpi patareid MS-D10 patareide hoidikusse, nagu näidatud joonisel H, veendudes, et patareid on õigetpidi. 3 Sisestage aku või aku hoidik MB-D10-sse ning lukustage aku pesa kate (joonis I). Veenduge enne riivi pööramist, et aku või aku hoidik asub täielikult seadmes. 4 Lülitage kaamera sisse ning kontrollige juhtpaneelil või pildiotsijas aku taset. Kui kaamera ei käivitu, kontrollige, kas aku on õigesti sisestatud. 6

11 Aku tase Kaamera kuvab aku taset järgmiselt: EN-EL3e, EN-EL4a ja EN-EL4 akud Juhtpaneel Pildiotsija Kirjeldus L Aku on täielikult laetud. K J I H d H (vilgub) Aku on osaliselt laetud. d (vilgub) Tühjenev aku. Pange vahetusakud valmis. Aku on tühi. Katiku vabastusnupp on blokeeritud. AA-tüüpi patareid Juhtpaneel Pildiotsija Kirjeldus L Järelejäänud laeng. Tühjenevad akud. Pange I d vahetusakud valmis. Akud on tühjad. Katiku H d vabastusnupp on (vilgub) (vilgub) blokeeritud. Võite kasutada kaamera kohandatud sätete menüü (rühm d) valikut [Battery order] (Aku järjestus), et akude kasutusjärjestust muuta. Kui kaamera saab MB-D10-lt toidet, kuvatakse juhtpaneelil ikoon. Veendumaks, et kaamera näitab AA-tüüpi patareide kasutamisel õiget aku taset, valige valiku [MB-D10 battery type] (MB-D10 aku tüüp) jaoks kaamera sätete menüüs (rühm d) õige suvand. Kui õiget suvandit ei valita, ei pruugi kaamera ootuspäraselt toimida. Valik Patarei tüüp 1 LR6 (AA leelispatarei) AA leelispatarei (LR6) AA nikkelmetallhüdriidpatarei HR6 (AA nikkelmetallhüdriidpatarei) 2 (HR6) 3 FR6 (AA liitiumpatarei) AA liitiumpatarei (FR6) AA nikkelmangaanpatarei (ZR6) 4 ZR6 (AA Ni-Mn patarei) Eemaldage akud, kui te MB-D10 ei kasuta. Akuteave Kaamera häälestusmenüü valik [Battery info] (Akuteave) kuvab EN-EL3e, EN-EL4a ja EN-EL4 akude kohta käivat teavet (kaamera aku on toodud vasakul, MB-D10 paremal). AA-tüüpi patareide kasutamisel on toodud vaid aku tase. Üksikasjaliku teabe saamiseks vaadake kaamera kasutusjuhendit. 7

12 Akude väljavõtmine Olge ettevaatlik, et te akusid, hoidikut ega valikulist aku pesa katet maha ei pillaks. 1 Pöörake MB-D10 aku pesa riiv asendisse ning eemaldage aku hoidik (joonis E). 2 Eemaldage aku või patareid hoidikust või valikulisest aku pesa kattest. EN-EL3e Hoidke all hoidiku nuppu PUSH (VAJUTA) ning libistage akut nupu suunas. Seejärel võib aku näidatud viisil eemaldada. EN-EL4a/EN-EL4 Libistage aku vabastit noole ( ) näidatud suunas ning eemaldage aku pesa kate. AA-tüüpi patareid Eemaldage patareid, nagu pildil näidatud. Olge ettevaatlik, et te patareisid hoidikust välja võttes maha ei pillaks. 8

13 Tehnilised andmed Toiteallikas Üks EN-EL3e, EN-EL4a või EN-EL4 laetav liitium-ioonakuga või kaheksa AA-tüüpi LR6 leelis-, HR6 Ni-MH, FR6 liitium- või ZR6 nikkelmangaanpatareid. Töötemperatuur 0 40 C ( F) Mõõdud (L K S) Umbes 150, ,5 mm / 5,9 2,0 3,0 tolli. Kaal Umbes 290 g (10,2 oz) koos MS-D10EN-iga, v.a akud Toote kujundus ja tehnilised andmed kuuluvad muutmisele ilma etteteatamiseta. EN-EL3e, EN-EL4a ja EN-EL4 akud EN-EL3e, EN-EL4a ja EN-EL4 akude talitlus väheneb alla 10 C (50 F) juures. Veenduge, et aku on täielikult laetud ning hoidke vajadusel vahetamiseks sooja varuakut käepärast. Aku soojenedes taastub osa selle laengust. AA-tüüpi patareid AA-tüüpi LR6 leelis- ja ZR6 nikkelmangaanpatareisid tuleks nende piiratud mahu tõttu kasutada vaid siis, kui ühtki teist võimalust ei ole. Neid ei soovitata kasutada madalatel temperatuuridel. AA-tüüpi patareide maht on MB-D10-s kasutades üldiselt väiksem kui muudel toiteallikatel; parima talitluse saavutamiseks soovitatakse kasutada EN-EL3e, EN-EL4a ja EN-EL4 akusid. AA-tüüpi patareide maht on sõltuvalt mudelist ja hoiustamistingimustest erinev ning võib mõnel juhul äärmiselt madal olla. Vahel võivad AA-tüüpi patareid enne kehtivusaja lõppu töötamast lakata. Pange tähele, et AA-tüüpi patareide maht võib alla 20 C (68 F) jäävate temperatuuride juures väheneda. Kaadri ettenihke kiirus EN-EL4a/EN-EL4 akud ja AA-tüüpi patareid toetavad suuremaid kaadri ettenihke kiiruseid kui EN-EL3e aku. Lugege kaadri ettenihke kiiruste kohta lisateavet oma kaamera kasutusjuhendist. 9

14 6MA1185(EE) AMA12937

02.02.1919:15 Uhr Der Manchurian KandidatBluRay-Rip / AC3 Dramax264 0 / 01.569 Hits VID P2P DDL 0 Kommentare | Watch movie | 8.3 Green Book (2018)